Mindfulness

mindfulness kbtKBT baserad på Mindfulness har blivit väldigt populärt och använt de senaste 10 åren. Denna form av terapi har visat sig vara mycket effektiv mot ett flertal problem såsom stress, ångest, depression till mer fysiska åkommor såsom kronisk smärta och tinitus.

Det är speciellt det manualbaserade mindfulness-programmet ”Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) som blivit mest använt inom forskning och i praktiken. MBSR består av en åtta veckor lång ”kurs” där man träffas i grupp en gång i veckan. Deltagarna får i kursen lära sig att ”koppla bort” tankar som handlar om dåtid och framtid för att i stället vara helt och fullt i nuet och registrera de tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser som existerar precis här och nu. Deltagarna uppmanas att se sig själva som separata från deras tankar och känslostämningar. ”Bortkopplingen” av tankar tillåter personer att bli befriade från tvångsmässiga tankemönster som ofta spelas upp med samma negativa budskap om och om igen. Till sin hjälp använder man olika sorters andningstekniker och meditation.

Praktiska tekniker inom MBSR kombineras även med en teoretisk förståelse över hur tankar, känslor och beteenden samspelar. Ofta är en högre medvetenhet om de inre processerna ett verktyg i sig att använda i problematiska situationer. Man kan med hjälp av en bättre förståelse för sig själv lättare navigera i livet istället för att bli en slav under omedvetna tankar och känslor.

Mindfulness kan även användas som inslag i mer traditionella KBT-terapier. Klienter kan där få träna på att vara mer medvetna i nuet. Vissa tankar och känslor kan vara mer eller mindre svåra att stanna kvar i och det är ofta intressant att undersöka om det är några speciella tankar och känslor man konstant flyr ifrån. Ofta beror ett särskilt obehag för vissa tankar och känslor på att man förknippar dem med tidiga negativa erfarenheter och hjärnan tolkar därför dessa som en potentiell fara.  Målet är att se tankar och känslor som tillfälliga tillstånd och inget man behöver tolka som ett hot.