ACT

act kbt stockholm

act kbt stockholm

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en ny form av KBT terapi och är till stor del influerad av mindfulness. ACT har visat sig vara effektivt med flera olika problem och frågeställningar inom psykologisk behandling. Inom ACT är ”symptom reduktion” inte ett övergripande mål vilket ofta är fallet i traditionell psykoterapi och har därmed mycket gemensamt med positiv psykologi. Inom ACT vill man istället nå bortom lidande och försöka finna det övergripande syftet människan har med sitt liv. ACT är centrerad kring frågor såsom ”Vad vill du verkligen att ditt liv ska handla om?” eller” Om du bodde i en värld där du själv skulle kunna bestämma hur ditt liv skulle vara,  hur skulle det vara ? ” Ett grundläggande antagande om ACT är att lidandet är en normal och oundviklig del av mänsklig erfarenhet och att det faktiskt är människors försök att kontrollera eller undvika sina egna smärtsamma erfarenheter som leder till förstärkt långvarigt lidande och det som är roten till mänskliga problem. ACT hjälper människor att lära sig olika sätt att släppa taget om kampen mot fysisk eller psykisk smärta genom att vara mer uppmärksam, att få klarhet i vad som verkligen betyder något, och att åta sig att leva ett fullt och levande liv. Målet är att lära sig att uppleva livet mer fullt ut, utan kamp, och med vitalitet och engagemang.

ACT anses vara en empirisk psykoterapi grundad i forskning och dess utövare och forskare är engagerade i utvecklingen av metoden. ACT hade i mars 2012 utvärderats i mer än 60 randomiserade kliniska prövningar för olika problem i studier med över 4000 deltagare. ACT har också anpassats för att passa i en mer ”personlig utveckling-version” där ett identifierat problem inte finns hos deltagarna. Denna version som kan ses mer som en utbildning eller kurs fokuserar på hur man kan bli mer medveten i nuet (mindful), mer accepterande mot egna tankar och känslor och används flitigt inom företag och skolor. Även denna version av ACT har undersökts i vetenskapliga studier med goda preliminära resultat.