Start

Denna site är till för att sprida kunskap om KBT. Vi vill också förmedlakbt information till de personer som är intresserade av att komma i kontakt med en KBT psykolog eller starta en KBT-behandling

Under de senaste åren har KBT blivit väldigt populärt och uppmärksammat i media. En av anledningarna till populariteten tror vi är att KBT är en direkt och relativt okomplicerad approach som är lätt att ta till sig och förstå. Vi märker dock att människor har många frågor vad KBT specifikt handlar om och att det fortfarande finns många kunskapshål att fylla.

Kort beskrivet är kognitiv beteende-terapi (KBT) är ett samlingsnamn för flera olika typer av behandlingsmetoder som bygger på psykologiska modeller/teorier om hur samspelet mellan känslor, tankar och beteenden uppkommer. KBT omfattar ett brett spektrum av behandlingsformer för psykologiska problem eller frågeställningar och används inom sjukvård för mer allvarlig psykisk problematik men även inom coaching där personlig utveckling är det övergripande syftet. Är du intresserad av att veta mer inbjuder vi dig att läsa mer på denna site under varje underkategori.